توضیحات

آقای علیرضا ح. مدیر کانال آکادمی شیمی ایران، از تجربه همکاری خود با گروه اساتید شیمی ایران چنین می‌گوید:

“من در حدود یکسال هست که با یکی از اساتید این گروه آشنا شدم، با توجه به این که رشته تخصصی من بیهوشی بود برای تدریس دروس شیمی از راهنمایی و مطالعه تالیفات ایشان توانستم روند کارم را بهبود ببخشم و در این زمینه پیشرفت تصاعدی داشته باشم.”