توضیحات

سپهر، که هم اکنون در رشته دامپزشکی تحصیل می کند، تجربه حضور خود در کلاسهای شیمی تیم اساتید شیمی ایران را به شکل زیر برای ما ارسال کرده است:

من با یکی از مدرسان تیم اساتید شیمی ایران، کلاس شیمی خصوصی کنکور داشتم که حدودا اگر اشتباه نکنم ۹ ماه پایانی تایم کنکور بود و من بودم و درس دشوار شیمی که خوشبختانه با نحوه به خصوص تدریس استاد تونستم از خیلی نفراتی که زود تر از من اقدام به خوندن شیمی کرده بودن جلو بزنم و به درصد دلخواهم در کنکور برسم و تنها منبع مورد استفاده من برای شیمی کنکور فقط و فقط اول کتاب و بعد جزوه استاد بود که در نهایت رتبه 14000 تجربی رو آوردم از همینجا کمال تشکر و قدردانی رو از استاد عزیزم دارم