توضیحات

آیدا، تجربه حضور خود در کلاسهای شیمی تیم اساتید شیمی ایران را به شکل زیر برای ما ارسال کرده است:

من دانش آموز آقای زمانی نسب هستم
من چند جلسه در روزهای آخر کنکور با ایشون کلاس فوق العاده داشتم.
علاوه بر تدریس عالی ایشون در زمینه ی مشاوره و انگیزه دادن به من خیلی کمک کردند.از زحمات ایشون کمال تشکر رو دارم.همین چند جلسه پیشرفت خیلی زیادی برای من داشت.